Turkije

Wist u dat er in Nederland ruim 400.000 mensen met de Turkse nationaliteit woonachtig zijn? Samen met de nog eens 100.000 etnische Turken die vanuit andere landen naar Nederland verhuisd zijn, bijvoorbeeld Bulgarije, vormen de in Nederland wonende Turken maar liefst 2,9% van de totale bevolking. Het grootste deel van de in Nederland gevestigde Turkse bevolking is het resultaat van het welbekende gastarbeidersprogramma in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.

Kennismigranten

We kennen echter ook een nieuwe groep Turkse immigranten; deze migranten zijn vaak goed opgeleid en komen naar Nederland voor een specifieke baan of studie. Turkije is daarmee na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste bron van kennismigranten voor Nederland. Deze groep immigranten spreekt over het algemeen reeds Nederlands of in ieder geval Engels. Echter, voor de eerste en tweede generatie Turken is de Turkse taal een belangrijk cultureel element voor Turkse Nederlanders. “De noodzaak om het gebruik van het Turks te behouden wordt door een groot deel van hen onderschreven. Hierdoor is de taalachterstand van met name de eerste en tweede generatie Turken in Nederland, vergeleken bij andere minderheden, gemiddeld nog groot.”, aldus Wikipedia.

Vertaling Turks

Vertaalbureau Turks

Instanties en bedrijven die te maken krijgen met Turkse Nederlanders weten dat taal een fikse barrière kan vormen. Voor deze contacten is een Turks vertaalbureau bij tijd en wijlen op z’n plaats. Ook kennismigranten die met een Nederlandse diploma op zak aan het werk willen in Turkije, hebben een vertaalbureau Turks nodig om hun diploma in Turkije leesbaar te maken. In Nederland verkregen geboorte- en huwelijksaktes dienen zelfs beëdigd vertaald te worden naar het Turks, om in Turkije rechtsgeldig te zijn. Andersom geldt voor in het Turks opgestelde documenten hetzelfde voor Nederland. JK Translate, vertaalbureau Turks, voert al Nederlands-Turkse en Turks-Nederlandse vertaling uit vanaf 0,13 per woord.